เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Periodontal Dentistry

Periodontal Dentistry

การทำความสะอาดผิวรากฟัน ด้วยการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูน ตั้งแต่บริเวณร่องเหงือก รากฟัน

Our Investigation

Scaling & Polishing

การขูดหินปูนและขัดฟัน

read more
Periodontal Treatment

การรักษาโรคปริทันต์อักเสบและการเกลารากฟัน

read more