เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Oral Surgery

Oral Surgery (ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก)

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดในช่องปาก โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

- การถอนฟัน

- การผ่าฟันคุด (Impacted tooth surgery) หรือการผ่าฟันฝัง (Embedded tooth surgery)

- การผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูก (Bone graft surgery or sinus lift)

- การฝังรากฟันเทียม (Implant surgery)

- การทำศัลยกรรมก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่น การตัดปุ่มกระดูก (Torectomy) การแต่งกระดูกขากรรไกร

Our Oral Surgery

Extraction (Sample/Surgical )

read more
Wisdom Tooth Extraction

read more