เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Operative Dentistry

การรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะทางทันตกรรมที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

Our Operative Dentistry

Metal Free Restoration

การรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะทางทันตกรรมที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

read more