เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

One day Crown

One day Crown (การรักษาโรคปริทันต์อักเสบและการเกลารากฟัน)

โดยปกติแล้วการครอบฟันมักจะมีขั้นตอนยุ่งยาก เนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมของบริเวณที่จะทำการรักษาหลังจากฟันเสียหายหรือสูญเสียฟัน พิมพ์ปากเพื่อส่งผลิตชิ้นงานครอบฟันในห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยมักจะต้องมาพบแพทย์อย่างน้อยสองครั้งเพื่อทำการครอบฟัน Medtopia Holistic dentistry clinic ใช้เทคโนโลยีล่าสุด Digital Dentistry Workflow ระบบ Cerec® ซึ่งเป็นผู้นำทันตกรรมระบบ CAD/CAM ที่สามารถสร้างครอบฟันที่เหมือนธรรมชาติได้ภายในวันเดียว โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องใส่ครอบฟันชั่วคราวขณะรอครอบฟันจริง และไม่ต้องกลับมาเข้ารับการรักษาอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของผู้เข้ารับการรักษาได้มาก และปราศจากปัญหาต่างๆ ขณะใส่ครอบฟันชั่วคราว

Our Section