เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Nutrition & Supplement for Oral Health

Nutrition & Supplement for Oral Health (อาหารและอาหารเสริมสำหรับสุขภาพช่องปาก)

ทันตกรรมแบบองค์รวมเน้นดูแลสุขภาพช่องปากและร่างกายแบบองค์รวมที่สัมพันธ์กัน ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตหลายด้าน อาหารและอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญลำดับต้นๆ ในหลายองค์ประกอบดังกล่าว Medtopia Holistic Dentistry clinic จะให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแนะนำการใช้อาหารเสริมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปาก เช่น การใช้โพรไบโอติกส์, Coenzyme Q10, Lysine, Vitamin C, Calcium, Magnesium, Vitamins A, Vitamin E , Grape Seed Extract, Zinc, Copper, Green Tea, Clove Oil, Echinacea เป็นต้น

Our Section