เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Home Bleaching

Home Bleaching (การฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน)

การฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน โดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นต่ำ จะใช้ระยะเวลาในการรักษา 7-14 วัน วิธีนี้หลังทำสีของฟันไม่ขาวขึ้นในทันที ต้องอาศัยเวลา ผู้รับการรักษาต้องมีความอดทนและมีวินัยในการใส่ถาดฟอกสีฟันทุกวัน

ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล และแนะนำวิธีการใช้ถาดฟอกสีฟันและน้ำยาฟอกสีฟัน ผู้ป่วยต้องสวมถาดฟอกสีฟันบนและล่างไว้ตามเวลาที่ทันตแพทย์แนะนำ ควรทำต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 7-14 วัน จึงจะได้ผลดีที่สุด

Our Section