เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Digital Dental X-rays 2D & 3D

Digital Dental X-rays 2D & 3D (ถ่ายภาพรังสีดิจิตอลระบบ 2 และ 3 มิติ)

การถ่ายภาพรังสี นับเป็นขั้นตอนสำคัญอันหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษาทาง ทันตกรรมเพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมรักษาราก รวมถึงงานศัลยศาสตร์ช่องปาก เครื่องเอ็กซเรย์ฟันคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอล ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าระบบที่ใช้ฟิล์มมาก อีกทั้งยังได้ภาพถ่ายรังสีที่ชัดเจน มีความแม่นยำสูง ใช้เวลาน้อยสะดวกสบาย สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ทั้งด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมรักษาราก รวมถึงงานศัลยศาสตร์ช่องปาก

Our Section