เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Dental Implant

Dental Implant (ฝังรากฟันเทียม)

รากฟันเทียม เป็นการนำรากเทียมที่ทำมาจากวัสดุไทเทเนียมหรือเซรามิกที่มีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้เวลาในการรักษาทั้งหมดประมาณ 3-6 เดือน โดยระยะเวลาและจำนวนครั้งในการมารับการรักษาขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณและคุณภาพของกระดูกขากรรไกร จำนวนฟันที่ต้องการทำรากฟันเทียม เป็นต้น

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม ?
เป็นการใส่เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยสามารถใช้รากฟันเทียมเพื่อยึดครอบฟันหรือสะพานฟันเพื่อเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่นในปากโดยผู้ป่วยไม่สามารถถอดเองได้ หรือใช้ยึดฟันปลอมถอดได้ ช่วยให้ฟันปลอมถอดได้มีการยึดอยู่ที่แน่นขึ้น ไม่หลวมหลุดง่าย

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

- รับประทานอาหารได้ปกติ ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
- ดูแลทำความสะอาดง่าย คล้ายการดูแลฟันธรรมชาติ
- ส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจในการใช้ชีวิต
- สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- อายุการใช้งานนาน โดยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ป่วย

Our Section