เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Holistic Dentistry

ศูนย์ทันตกรรมแบบองค์รวม (Holistic Dentistry)
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน เชื่อมั่นว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ดังคำกล่าวที่ว่าสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นประตูสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี  จึงเน้นแนวทางทันตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าการรักษาโรคในช่องปากแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการจัดการกับปัญหาสุขภาพช่องปาก ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ฟัน”

Our Holistic Dentistry

Cosmetic Dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม ช่วยเพิ่มลักษณะของฟันและเหงือกให้สวยงาม

read more
Dental Implant

รากฟันเทียม เป็นการนำรากเทียมที่ทำมาจากวัสดุไทเทเนียมหรือเซรามิกที่มีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดครอบฟัน

read more
Root Canal Treatment

การรักษารากฟัน คือขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ และอักเสบ

read more
Operative Dentistry

การรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะทางทันตกรรมที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

read more
Oral Surgery

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดในช่องปาก โดยศัลยกรรมช่องปาก

read more
Pediatric Dentistry

ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี

read more
Periodontal Dentistry

การทำความสะอาดผิวรากฟัน ด้วยการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูน ตั้งแต่บริเวณร่องเหงือก รากฟัน

read more
Prosthodontics

การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยชราต้องนอนหลับอย่างพอเพียง ในคนปกติมีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ

read more
Orthodontics

การจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักเห็นกันได้ตามทั่วไป โดยใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะ (Metal braces)หรือเซรามิก (Ceramic braces) ที่มีคุณภาพ

read more
Safe Mercury Amalgam Removal Technic (SMART)

วัสดุอุดฟันอมัลกัม เป็นโลหะผสม ได้แก่ เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี พลาเลเดียม ซึ่งผสมเข้ากับปรอท (mercury) ทำให้เกิดวัสดุอุดที่นิ่ม

read more
Digital Dental X-rays 2D & 3D

การถ่ายภาพรังสี นับเป็นขั้นตอนสำคัญอันหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษาทางทันตกรรม

read more
Nutrition & Supplement for Oral Health

คำแนะนำเรื่องโภชนาการว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแนะนำการใช้อาหารเสริมต่างๆ

read more