เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Special Check up Program 1-6

Special Check up Program

คุณรู้หรือไม่ ?...ว่าร่างกายของคุณต้องเสียหายไปมากแค่ไหนกว่าจะแสดงผลให้เห็นจากการตรวจสุขภาพแบบปกติ

จะดีกว่ามั้ย ?...ถ้าสามารถตรวจพบความเสื่อมของร่างกายได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นโรค

Program 1: Basic function check up ตรวจสุขภาพพื้นฐาน
เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่แตกต่างและเหนือกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปตามโรงพยาบาล นอกจากจะตรวจเบาหวาน ตับ ไต ไขมัน กรดยูริกแบบทั่วไปแล้ว ยังประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ด้วยสารบ่งชี้ที่มีความจำเพาะต่อการเกิดโรค ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีมักไม่ครอบคลุม เช่น ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด การขาดเอ็นไซม์ G-6-PD การประเมินภาวะการอักเสบของร่างกาย การวัดระดับโปรตีนบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับแคลเซียมในเลือด ฮอร์โมนไทรอยด์ การกรองของไต การตรวจวัดระดับวิตามินดีในเลือด ซึ่งจะทำให้เราสามารถรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได้รวดเร็วกว่าการตรวจทั่วไป

Program 2: Hormone Check up ตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญ
เนื่องจากฮอร์โมนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานต่างๆในร่างกาย การไม่ทราบสภาวะฮอร์โมนของตัวเองคือความเสี่ยง ซึ่งในการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลมักไม่ได้ตรวจ ฮอร์โมนต่างๆจะมีการทำงานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน การตรวจจึงต้องตรวจให้ครบถ้วนทุกตัว และต้องได้รับการแปลผลจากแพทย์ที่มีความเข้าใจด้านความเกี่ยวเนื่องของฮอร์โมนอย่างลึกซึ้ง การตรวจประกอบด้วย การทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจการแพ้ภูมิตัวเองของระบบต่อมไทรอยด์ ตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาลในเลือด กลุ่มฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนแห่งความเครียด การประเมินภาวะต่อมหมวกไตล้า ที่มีผลต่อการเผาผลาญ อารมณ์ การนอนหลับ

Program 3: Basic Wellness Check up ตรวจสุขภาพต่อยอด
เป็นโปรแกรมตรวจที่จะช่วยต่อยอดจากผู้ที่เคยตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้ว ลดความซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยโปรแกรมนี้เป็นการผสาน Basic function checkup กับ Hormone checkup ประกอบไปด้วยการตรวจเช็คระบบฮอร์โมน การทำงานที่ผิดปกติไปส่งผลต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย การกระตุ้นการทำงานที่มากจนเกิดไป การทำงานน้อยเกินไป ของระบบฮอร์โมน เพื่อการตรวจเช็คการทำงานนำไปสู่การแก้ไขอาการที่เกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจเช็คสารบ่งชี้ที่มีความจำเพาะต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งด้านการอักเสบ และการขาดสารอาหารที่จำเป็น สารบ่งชี้เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือด และวิตามินดีในเลือด

Program 4: Advance Wellness Check up ตรวจสุขภาพแบบองค์รวม
โปรแกรมนี้เป็นการผสาน Basic function checkup กับ Hormone checkup และเพิ่มเติมการตรวจถึงกลไกของการเกิดความผิดปกติ การเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ประกอบไปด้วยการตรวจเช็คระบบฮอร์โมน การทำงานที่ผิดปกติไปส่งผลต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย การกระตุ้นการทำงานที่มากจนเกิดไป การทำงานน้อยเกินไป ของระบบฮอร์โมน เพื่อการตรวจเช็คการทำงานนำไปสู่การแก้ไขอาการที่เกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจเช็คสารบ่งชี้ที่มีความจำเพาะต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งด้านการอักเสบ และการขาดสารอาหารที่จำเป็น สารบ่งชี้เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดรวมทั้งต้นเหตุของการเกิดความผิดปกติ การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง และวิตามินดีในเลือด

Program 5: Program of the day ที่สุด ณ ปัจจุบัน
สุดยอดโปรแกรม รวมทุกการตรวจจากทุกโปรแกรมทั้งหมด สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเสี่ยงโรคเบาหวาน หลอดเลือดและหัวใจ สมอง ระดับฮอร์โมนและความสมดุล การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ระดับวิตามินที่สำคัญ สารบ่งชี้มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับสารอนุมูลอิสระและความเสียหายของร่างกายจากสารอนุมูลอิสระที่มีอยู่ รวมทั้งบอกความสามารถในการต้านทานอนุมูลอิสระของร่างกาย

Program 6: Tumor risk
การตรวจเช็คสารบ่งชี้ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง (Tumor marker)  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการอักเสบของอวัยวะภายใน เพื่อเป็นสัญญานเตือนกลไกการทำงานที่ผิดปกติ นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมและการป้องกันการเกิดโรคต่อไป

คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม (Link ไปหน้าโปรโมชั่น)

Our Section