เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Salivary Hormone

Salivary Hormone (ระดับฮอร์โมนในน้ำลาย)

ทำไมต้องตรวจระดับฮอร์โมนในน้ำลาย ?

ตรวจในเลือดธรรมดาไม่ได้หรือ ?

ฮอร์โมนที่ร่างกายเราผลิตมาส่วนใหญ่จะถูกโปรตีนตัวใหญ่เกาะติดอยู่ ทำให้ฮอร์โมนตัวนั้นไม่สามารถออกฤทธิ์ได้หรือออกฤทธิ์ได้ลดลง การตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดจะเป็นการบอกปริมาณของฮอร์โมนทั้งหมด ทั้งแบบที่ถูกโปรตีนจับอยู่และแบบที่เป็นอิสระ (ไม่ถูกโปรตีนจีบ) ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าระดับฮอร์โมนที่ตรวจเจอนั้นทำงานได้เท่าไรกันแน่ แต่การตรวจระดับฮอร์โมนในน้ำลายจะเป็นการบอกระดับฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์แล้วเท่านั้น นอกจากนี้การตรวจทางน้ำลายยังสามารถกำหนดเวลาเก็บน้ำลายให้ตรงกับช่วงที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกมามากที่สุด การตรวจระดับฮอร์โมนในน้ำลายจึงเป็นการบ่งบอกระดับฮอร์โมนที่แท้จริง ถูกต้องแม่นยำกว่าการตรวจจากเลือด

โดยทั่วไปการตรวจทางน้ำลายต้องส่งตรวจต่างประเทศ จึงไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ข่าวดีคือ Medtopia มีแผนกเทคนิคการแพทย์ให้บริการเป็นของตนเองภายใต้ชื่อ Alternate Laboratory ซึ่งได้นำเข้าการตรวจระดับฮอร์โมนทางน้ำลายมาใช้ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถส่งตรวจระดับฮอร์โมนทางน้ำลายได้ในราคาที่ถูกกว่าส่งต่างประเทศ 2-3 เท่า และไม่ต้องรอผลนานเป็นเดือน ALT Lab ใช้เวลาในการตรวจและรายงานผลให้คุณได้ภายใน 1 อาทิตย์เท่านั้น

ส่วนการตรวจระดับอฮร์โมนในเลือดก็ใช่ว่าจะไม่ดี เพียงแต่ต้องอาศัยการคำนวน และประสบการณ์ของแพทย์ในการแปรผล ซึ่งผลที่ได้ก็สามารถบ่งบอกสภาวะความสมบูรณ์ของฮฮร์โมนอย่างคร่าวๆ และสามารถช่วยประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาของแพทย์ได้เช่นกัน

Our Section