เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Live Blood Analysis

Live Blood Analysis (การตรวจวิเคราะห์เลือดแบบเคลื่อนไหว)

ในเลือดของเราประกอบด้วยเซลล์หลักๆ 3 อย่าง คือ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือด ซึ่งเซลล์ทั้งหมดจะต้องล่องลอยได้อย่างอิสระในกระแสเลือด การเจาะเลือดเพียง 1 หยดเล็กๆมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์บนพื้นดำจะช่วยให้เราสามารถสังเกตลักษณะและการเคลื่อนไหวของเซลล์ต่างๆได้อย่างชัดเจน แต่การจะวิเคราะห์และรายงานผลนั้นจำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ในการตรวจวิเคราะห์เลือดเนื่องจากเซลล์ของแต่ละคนนั้นมีความหลากหลายและซับซ้อน นอกจากนี้ในเลือดยังมีสารประกอบอื่นๆอีกมากมายที่ต้องแปลผลร่วมกัน

Live Blood Analysis เป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งของแพทย์ที่จะบอกภาวะร่างกายโดยคร่าวๆ และใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนดูแลรักษาสุขภาพ แต่ไม่สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ด้วยตัวของมันเองเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการตรวจ Live Blood Analysis จึงจำเป็นต้องทำโดยแพทย์ ประกอบกับการตรวจอื่นๆที่แพทย์แนะนำ

Our Section