เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Hormonal Check

Hormonal Check (ตรวจวัดระดับฮอร์โมน)

  สาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาได้หลากหลาย ไม่ใช่เกิดกจาการกินมากเกินไปเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ไม่ว่าจะน้อยเกินไป หรือมากเกินไป มักมีภาวะฮอร์โมนเสียสมดุลซ่อนอยู่ ทำให้สูญเสียกลไกการควบคุมเมตาบอลิซึมและกลไกการรับรู้ความหิว/อื่มของร่างกายไป

การตรวจระดับฮอร์โมนจะทำให้รู้ได้ว่าฮอร์โมนตัวใดมีมากหรือน้อยเกินไป ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือใช้ฮฮร์โมนธรรมชาติตัวใดทดแทน เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนให้เข้าสู่ระดับปกติ ให้ร่างกายได้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ

Our Section