เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

EMF & Blue Light

EMF & Blue Light (คลื่นและแสงรบกวนการนอน)

การนอนหลับต้องอาศัยฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้จะหลั่งได่ดีเมื่อช่วงกลางวันร่างกายได้รับแสงจ้า และกลางคืนมืดสนิท แต่การใช้ชีวิตในปัจจุบันทำให้เราได้รับแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย แม้ว่าสายตาของเราจะไม่สามารถบอกถึงแสงสีฟ้าได้ แต่ร่างกายของเรารับรู้ ทำให้การสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินลดลงอย่างมาก ยังไม่รวมแสงไฟข้างทาง แสงไฟรถยนต์ ที่ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง ทำให้กลางคืนของเราไม่มืดสนิทแบบที่ควรเป็น

นอกจากแสงสีฟ้าแล้ว คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้สึก แต่ร่างกายรับรู้ ในธรรมชาติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดตามการเคลื่อนที่ของโลกซึ่งสัมพันธ์กับนาฬิกาชีวิตของเรา แต่ปัจจุบันมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมาย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย มีเสาและสายไฟฟ้าพาดทั่วทุกที่ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ผิดจากธรรมชาติ ไปรบกวนระบบการทำงานของร่างกาย หากอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะก็อาจส่งผลให้การนอนไม่มีประสิทธิภาพได้

Our Section