เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. 098-9824658 / LINE @Medtopia

Medtopia Anti-aging Center

ศูนย์ดูแลสุขภาพแนวทางชะลอวัยควบคู่กับความงาม

Healthy and charming should come together.”

             เมดโทเปีย สหคลินิก เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพที่รวบรวมแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, เวชศาสตร์ความงาม และทันตกรรมเอาไว้ด้วยกัน ภายใต้หลักการร่วมกันว่า

“ภายนอกเรานั้นไม่สามารถงดงามได้ หากไม่มีรากฐานที่ดีจากภายใน
เสมือนพืชพรรณจะงอกงาม หากเจริญบนผืนดินอันอุดม”

Our Section

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ให้การดูแลได้ทั้งผู้ที่สุขภาพแข็งแรง และผู้ป่วยโรคต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

read more
ศูนย์เวชศาสตร์ความงาม

ดูแลรักษาให้คุณดูดีด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการปรับรูปหน้าที่ตรงใจ

read more
ศูนย์ทันตกรรมแบบองค์รวม

ดูแลรักษาช่องปากของคุณในแนวทางที่ปลอดภัยกับสุขภาพ มีบริการที่ครบครัน ด้วยทันตแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับอาจารย์มหาวิทยาลัย

read more
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และวิจัยทางการแพทย์

ห้องปฏิบัตที่สามารถรับตรวจตัวอย่างทางการแพทย์ได้ตลอดทุกวัน ทันสมัย สามารถตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

read more