โดยดำเนินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน

🔹 พนักงาน และบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการให้บริการ

🔹 บริการแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ สำหรับฆ่าเชื้อ

🔹 ทำการคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย

🔹 อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

🔹 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ ในการรับบริการที่ Medtopia ค่ะ 🙏🏻

#เมดโทเปีย #Medtopia
#เวชศาสตร์ชะลอวัย #ชะลอวัย #Antiaging