ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และวิจัยทางการแพทย์ (Alternate Laboratory)

ห้องปฏิบัตของเราสามารถรับตรวจตัวอย่างทางการแพทย์ได้ตลอดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

☑️รับตรวจวิเคราะห์วิจัยทั้งส่วนบุคคลหรือองค์กรต่างๆ

☑️รับตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท

☑️รับตรวจสุขภาพรายบุคคลตามที่ต้องการ

☑️มีรายการตรวจพิเศษสำหรับด้านเวชศาสตร์ชะลอวัน และฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งทาง ALT มีทีมแพทย์ให้คำปรึกษาทางด้านนี้โดยเฉพาะ