“อีกระดับของการตรวจสุขภาพ” Exclusive Check Up

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกจากเมดโทเปียคลินิกที่แตกต่าง และเหนือกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ในราคาที่เท่ากันกับโรงพยาบาล

🧬รายละเอียดแต่ละโปรแกรมมีดังนี้👇

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "ΜΕDΤΦΡΙΑ Program 1: Basic Function Check up ตรวจสุขภาพพื้นฐาน A ตรวจระดับ แคลเซียมในเลือด ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจระด้ สะสมในเลือด ตรวจอักเสบของ หลอดเลือด ตรวจการทำงาน ตรวจการ ทำงาน ของต่อมไทรอยด์ Program 2: Hormone Check up ตรวงระดับฮอร์โมนที่สำคัญ ตรวจวัดระดับ ตรวจวัด วิตามินดีในเลือด ตรวงการทำงาน ของต่อมไทรอยด์ ตรวจภูมิตัวเอง ต่อต่อมไทรอยด์ ต่อต่อมไท ตรวจระดั ฮอร์โมน ควบคุมนำตาล ตรวจระดั บฮอร์โมน ความเครียด ตรวจโปรตีนในร่ ร่างกาย ที่ทำให้ฮอร์โมนหมดฤทธิ์"

✨Program 1 : Basic Function Check up ตรวจสุขภาพพื้นฐาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่คุณจะได้รู้ระดับน้ำตาล สะสมในเลือด การขาดเอ็นไชม G-6-PD (ลดการแตกเม็ดเลือดแดง) ภาวะการอักเสบของหลอดเลือดบ่งชี้ความเสี่ยง ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับแคลเซียมในเลือด การทำงานของต่อมไทรอยด์ การตรวจวัดระดับวิตามินดีในลือด ซึ่งจะทำให้เราสามารถรู้ความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได้รวดเร็วกว่าการตรวจทั่วไป

✨Program 2 : Hormone Check up ตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญ

เนื่องจากฮอร์โมนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานต่างๆ ในร่างกาย ระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุล สามารถบ่งบอกความเสื่อมของร่างกาย แต่ในการตรวจสุขกาพประจำปีของโรงพยาบาลมักไม่มีให้ ฮอร์โมนต่างๆ จะมีการทำงานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน การตรวจจึงต้องตรวจให้ครบถ้วนทุกตัวและต้องได้รับการแปลผลจากแพทย์ที่มีความเข้าใจด้านฮอร์โมนอย่างลึกซึ้ง การตรวจฮอร์โมนพื้นฐานจะประกอบด้วยการ ทำงานของต่อมไทรอยด์ ภูมิตัวเองต่อต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนควบคุมน้ำตาล ฮอร์โมนความเครียด การประเมินภาวะต่อมหมวกไตล้าซึ่งมีผลต่อการเผาผลาญ อารมณ์ การนอนหลับ และกลุ่มฮอร์โมนเพศ รวมถึงโปรตีนในร่างกายชนิดที่ทำให้ฮอร์โมนหมดฤทธิ์ จึงสามารถบอกได้ทั้งปริมาณและการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "Program 3: Basic Wellness Check up ตรวจสุขภาพต่อยอด ตรวจระดับน้ำตาล สะสมในเลือด ตรวจอักเสบของ หลอดเลือด ตรวจภูมิตัวเอง ต่อต่อมไทรอยด์ ตรวจการขาดเอ็น รวจการขาดเอ็นไ G-6-PD Program 4: Advanced Wellness Check up ตรวจสุขภาพแบบละเอียด ตรวจวัดระดับ วิตามินดีในเลือด ตรวจความเสี่ยง ตรวงความเสี่ยงการเกิด การเกิดโรคอัลไชเมอร โรคหัวใจและหลอดลือด ตรวจระดับวิตามิน ตรวจระดับวิตามิน ตรวงระดับสารต้านอนุมูลอิส นอนุมูลอิสระ บี1,2,6,9,12 กลูตาไธโอนในเลือด ตรวจภูมิแพ้ อาหารแฟง"

✨Program 3 : Basic Wellness Check up ตรวจสุขภาพต่อยอด

โปรแกรมตรวจที่จะช่วยต่อยอดจากผู้ที่เคยตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้ว ลดความซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยรายการตรวจที่เพิ่มเติม จากการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปคือ ปริมาณและการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย การขาดเอ็นไชม G-6-PD (ลดการแตกเม็ดเลือดแดง) สารบ่งชี้ที่มีความจำเพาะต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ภาวะการอักเสบของหลอดเลือดบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และระดับวิตามินดีในเลือด

✨Program 4 : Advanced Wellness Check up ตรวจสุขภาพแบบละเอียด

โปรแกรมนี้เป็นการผสาน Basic Function Check up กับ Hormone Check up และเพิ่มเติมการตรวจพิเศษที่ลงลึกถึงระดับยีนส์ที่บอกความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์, โรคหัวใจและหลอดลือด ระดับวิตามินบี 1, 2, 6, 9, 12 ระดับสารต้านอนุมูลอิสระกลูตาไธโอนในเลือด และการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ที่สามารถบอกได้ถึงภาวะลำไส้รั่วที่อาจก่อให้เกิดการอักเสบในลำไส้รบกวนระบบย่อย และดูดซึมสารอาหารได้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

✨Program 5 : Program of The Day

สุดยอดโปรแกรม ให้การตรวจครบถ้วนยิ่งกว่าโปรแกรม 4 สามารถบ่งบอกความเสื่อมของร่างกายตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค มีการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลแบบพิเศษที่ไม่ใช่การบอกแค่ปริมาณ แต่สามารถบอกได้ถึงการเสื่อมคุณภาพของไขมัน การเกาะผนังหลอดเลือดของไขมันชนิดต่างๆ อัตราการเกิดลิ่มเลือด บ่งบอกความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดอุดตัน และยังมีการติดเชื้อไวรัสแฝง และสารบ่งชี้การอักเสบของอวัยวะซึ่งบอกความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอยู่ในโปรแกรม 5 นี้ด้วย

✨Program 5.5 : Program of The Day Plus+

เพิ่มการตรวจปริมาณสารอาหารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ และการตรวจวัดแร่ธาตุ และโลหะหนักในเนื้อเยื่อด้วยเครื่อง OligoScan

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

✨Program 6: Complete Blood Test
ทุกอย่างที่คุณจะรู้ได้เกี่ยวกับสุขภาพจากการตรวจเลือด นอกจากการตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระจากโปรแกรม 5.5 แล้ว โปรแกรม 6 ยังสามารถบอกถึงความเสียหายของสารพันธุกรรมจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระ ปริมาณ และคุณภาพของภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งและ ไวรัสปริมาณสเต็มเซลล์ที่หลงเหลือในเลือด แถมพิเศษสุดด้วยการตรวจฮอร์โมนเครียดจากน้ำลาย 4 เวลา ซึ่งสามารถบอกรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน และภาวะเครียดของร่างกายตลอดวันได้ดีที่สุดในปัจจุบัน

✨Program 7 : Tumor Risk ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
สารบ่งชี้การอักเสบของอวัยวะต่างๆ สามารถบอกความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งของอวัยวะนั้นๆ ได้ แม้จะไม่สามารถฟันธงได้ 100% แต่ก็เป็นสัญญานเตือนการทำงานที่ผิดปกติ ช่วยให้สามารถการตรวจเพิ่มเติมได้อย่างถูกจุด และวางแผนการป้องกันการเกิดโรคต่อไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "MED ΦΡΙΑ Option ตรวจเพิ่มเติม Food Sensitivity (IgG) Test 222 ชนิด OligoScan การตรวงระดับแร่ธาตุ 20 ชนิด และโลหะหนัก 14 ชนิด ในเนื้อเยือ (ไม่ต้องเจาะเลือด) ตรวจภูมิแพ้ อาหารแฟง ตรวจโลหะหนักในเนื้อเยื่อ ด้วยเครื่อง OligoScan"

✨Option ตรวจเพิ่มเติม
– Food Sensitivity (IgG) Test 222 ชนิด
การแพ้อาหารเกิดจากการที่ร่างกายเข้าใจผิดว่าอาหารบางชนิดเป็นสิ่งแปลกปลอม ภูมิต้านทานในร่างกายจึงเกิดปฏิกิริยากับอาหารชนิดนั้นๆ การแพ้อาหารแบบ IgG หรือ การแพ้อาหารแฝง อาจก่อให้เกิดอาการที่หาสาเหตุไม่พบ เช่น ภูมิแพ้อากาศ เป็นผื่น สิวอักเสบ อ่อนเพลียนอนไม่หลับ ท้องอีด น้ำหนักขึ้นง่าย จนนำไปสู่ภาวะสำคัญอีกหนึ่งอาการคือ การเกิดภาวะลำไส้รั่ว หรือ Leaky Gut ที่เกิดการอักเสบที่บริเวณลำไส้ และพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองบางชนิด การตรวจจะครอบคลุมกลุ่มอาหารที่เรารับประทานอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นการตรวจประเมินเพื่อให้เราระมัดระวัง เหมือนเป็นแผนที่นำทางให้เรามีสุขภาพที่ดี

– OligoScan การตรวจระดับแร่ธาตุ 20 ชนิด และโลหะหนัก 14ชนิด ในเนื้อเยื่อ (ไม่ต้องเจาะเลือด)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่ #เมดโทเปีย #Medtopia
📍สนใจสอบถามข้อมูล
Line : @Medtopia
📱โทร. 098-982-4658, 02-116-9255